مقالات

بند گلستان

یکی از تفرجگاههای زیبا و چشم نواز حومه مشهد بند گلستان می باشد که بعد از روستای گلستان در 8 کیلومتری غرب مشهد و 5 کیلومتری شمال شرق طرقبه قرار دارد. سد گلستان سازه ای آجری واز آثار دوره تیموری است. ارتفاع آن حدود 15 متر و طول تاج سد در حدود 100 متر می باشد. گنجایش کل دریاچه حدود 8 میلیون متر مکعب است.