آبشار سراب

آبشار سراب

آبشار و دره سراب در 12 کیلومتری جنوب شهر قوچان در دامنه ارتفاعات کوه سنگر و محمد بیک با ارتفاع تقریبی 2840 متر واقع است.

یکشنبه 2 اردیبهشت 1397
9383

در سرچشمه رودخانه سراب آبشار بسیار زیبایی معروف به شارشار دیده می شود . ارتفاع این آبشار در حدود 20 و عرض آن 30 متر می باشد . با وجود نقاط سرسبز پیرامون آن چشم اندازهای بدیعی بوجود آمده است. فاصله روستای سراب تا آبشار آن در حدود 3 کیلومتر می باشد. این آبشار از مکانهای تفریحی مشهد است.

نظر بدهید