قلعه آل و مات

قلعه آل و مات

در دره کارده ، دو دژ دست نیافتنی به نامهای قلعه آل و مات ( ماد و عماد) در متون تاریخی دوره تیموری از قلعه عماد یاد شده و تا دوره شاه عباس صفوی مورد استفاده بوده است. قلعه عماد در نیم فرسنگی شمال شرق روستای آل بر روی کوهی بلند (بر فراز قله ای به ارتفاعی حدود ۲۳۰۰ متر) و مسطح بنا شده است. در این قلعه از تاسیسات نگهداری آب و مسکن سربازان نشانه هایی برجاست. در اطراف آن نیز سفالهای دوره تیموری و صفوی یافت می شود . قلعه عماد و گنجهای آن همیشه محل درگیری ها و لشکر کشی ها ی بسیار بوده است.

سه شنبه 4 اردیبهشت 1397
7220

ساخت چنین قلعه ای بر فراز چنین قله ای که بسیار صعب العبور و فاقد هر گونه راه مال رو بوده و برای دست یابی به آن نیاز به سنگ نوردی می باشد ، واقعا” خارق العاده و عجیب است.در حال حاضر ، بخش اعظم این قلعه ، تخریب شده و فقط قسمت هایی از برج های دیده بانی و حوض های قلعه ، باقی مانده اند.در قسمت هایی از قلعه ، حفاری هایی جهت یافتن گنج و دفینه و امثالهم ، انجام گرفته است.

نظر بدهید