برج رادکان

برج رادکان

در فاصله ۷۴ کیلومتری شهر مشهد به سمت چناران برجی بلند به ارتفاع ۲۵ متر دیده می شود که تصور می شد آرامگاه یکی از ایلخانیان باشد ولی این برج تنها مکانی است که توانایی تعیین چهار فصل، سال کبیسه و آغاز نوروز رو دارد و سند کارهای علمی خواجه نصیر الدین طوسی منجم بزرگ ایرانی می باشد.

یکشنبه 16 اردیبهشت 1397
7140

محل قرار گرفتن درها در این برج اتفاقی نیست . درها در راستای طلوع یلدایی (آغاز زمستان) و غروب (آغاز تابستان) در پهنه برج ساخته شده اند . در این بنا نور خورشید طوری می تابد که از میان دو در عبور کرده و زمان دقیق شروع فصل را معین می کند .

نظر بدهید