غار هندل آباد

غار هندل آباد

غار زیبای هندل آباد یا هندو آباد با ورودی کوچک و مربع شکلش یکی از جاذبه های طبیعی نزدیک مشهد است که در فاصله کوتاهی از روستای هندل آباد در منطقه تبادکان مشهد قرار دارد. غار در فاصله ۱۲ کیلومتری روستا واقع شده است.

دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
9476

دهانه ورودی غار به سمت جنوب است و عمق غار در حدود ۱۰۰ متر می باشد.منبع تامیین کننده آب درون غار چشمه کوچکی است که در نزد ساکنان محلی منطقه از تقدس برخوردار است و در نظر آنها آب چشمه دارای قدرت شفا بخشی است. درون غار قندیله و ستونهای آهکی استاگتیت و استالاگمیت به چشم می خورد. به غیر از خفاش ها که ساکنان همیشگی غارها هستند در این غار تعداد زیادی وزغ نیز زندگی می کنند. طول مسیر اصلی غار تقریبا ۱۳۰ متر است. بخشهای از این مسیر به تالاری بزرگ و بخش های هم به راهرو باریک به عرض و ارتفاع ۲ متر تبدیل شده است.

آدرس: ۴۵ کیلومتری شمال شرق مشهد، جاده مشهد – قوچان، جاده توس، بخش تبادکان، مجاور روستای هندل آباد.

نظر بدهید